Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 19/2017

22. 12. 2017 123
Prenos pdf različice dokumenta
Obvezna razlaga določil 102. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 19/2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.12.2017
Začetek veljavnosti: 23.12.2017
Konec veljavnosti: 06.11.2021
Tip objave: Drugo
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)
Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2018 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 19/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.12.2017
Začetek veljavnosti: 23.12.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Obvezna razlaga določil tretje točke Pojasnil in opomb Priloge 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 19/2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.12.2017
Začetek veljavnosti: 23.12.2017
Konec veljavnosti: 06.11.2021
Tip objave: Drugo
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun uporabnin in občinskih taks v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 19/2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.12.2017
Začetek veljavnosti: 23.12.2017
Konec veljavnosti: 21.12.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Takse
Sklep o določitvi vrednosti točke, ki je osnova za ugotovitev uporabne vrednosti poslovnih prostorov in garaž (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 19/2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.12.2017
Začetek veljavnosti: 23.12.2017
Konec veljavnosti: 21.12.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oddaja nepremičnin
Sklep o imenovanju dveh predstavnikov Mestne občine Ptuj v Svet zavoda javnega zavoda Lekarne Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 19/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.12.2017
Začetek veljavnosti: 18.12.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Lekarne