Obvezna razlaga določil 102. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj

Predpisi, na katere predpis vpliva