Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/2006

31. 3. 2006 135
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti na območju Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/2006)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.03.2006
Začetek veljavnosti: 15.04.2006
Konec veljavnosti: 20.08.2009
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Odlok o ureditvi cestnega prometa na območju Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/2006)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 15.04.2006
Konec veljavnosti: 08.07.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Sklep o potrditvi cene distribucije zemeljskega plina družbi Adriaplin, d. o. o., v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/2006)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.03.2006
Začetek veljavnosti: 01.04.2006
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oskrba z zemeljskim plinom
Sklep o določitvi osnovne plače direktorja Športnega zavoda Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/2006)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 27.02.2006
Začetek veljavnosti: 15.04.2006
Tip objave: Sklep
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi
Odlok o prenosu pravice upravljanja s premoženjem Mestne občine Ptuj mestnim in primestnim četrtim (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/2006)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.03.2006
Začetek veljavnosti: 15.04.2006
Konec veljavnosti: 14.04.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Premoženje občine