Odlok o ureditvi cestnega prometa na območju Mestne občine Ptuj

Predpisi, na katere predpis vpliva