Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti na območju Mestne občine Ptuj

Predpisi, na katere predpis vpliva