Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2021

Predpisi, na katere predpis vpliva