Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ptuj

Predpisi, na katere predpis vpliva