Domov Občina Akti občine Predpisi občine

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom stanovanj ali stanovanjskih stavb za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja

Predpisi, na katere predpis vpliva