Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom stavb za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja

Predpisi, na katere predpis vpliva