Statut Mestne občine Ptuj - neuradno prečiščeno besedilo (4)

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva