Domov Občina Akti občine Predpisi občine

Statut Mestne občine Ptuj - uradno prečiščeno besedilo (6/1999)

Predpisi, na katere predpis vpliva