Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Ptuj (2/2001)

Predpisi, na katere predpis vpliva