Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Ptuj (12/2005)

Predpisi, na katere predpis vpliva