Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Ptuj (6/2003)

Predpisi, na katere predpis vpliva