Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj- neuradno prečiščeno besedilo (2)

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva