Obvezna razlaga drugega odstavka 49. člena in devetega odstavka 100. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj

Predpisi, na katere predpis vpliva