Sklep o spremembi Sklepa o potrditvi cen storitev izbirne lokalne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja javnih parkirišč in odvoza nepravilno parkiranih vozil na območju Mestne občine Ptuj

Predpisi, na katere predpis vpliva