URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 2/2023

23. 2. 2023 Stanka L. (Kabinet županje) 497
Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Ptuj (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 2/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.02.2023
Začetek veljavnosti: 24.02.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Sklep o soglasju k spremembi cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja za oskrbo s pitno vodo v Mestni občini Ptuj (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 2/2023)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.02.2023
Začetek veljavnosti: 24.02.2023
Konec veljavnosti: 23.06.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Sklep o potrditvi cen grobnin in pokopaliških storitev v Mestni občini Ptuj (URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ, ŠT. 2/2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.02.2023
Začetek veljavnosti: 24.02.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč