Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih in rezerviranih parkirnih površin

Predpisi, na katere predpis vpliva