Odlok o ureditvi cestnega prometa na območju Mestne občine Ptuj - neuradno prečiščeno besedilo (2)

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva