Odlok o prenosu dela premoženja Mestne občine Ptuj v upravljanje četrtnim skupnostim - neuradno prečiščeno besedilo (2)

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva