Odlok o prenosu dela premoženja Mestne občine Ptuj v upravljanje četrtnim skupnostim

Predpisi, na katere predpis vpliva