Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prenosu pravice upravljanja s premoženjem Mestne občine Ptuj mestnim in primestnim četrtim

Predpisi, na katere predpis vpliva