Domov Občina Akti občine Predpisi občine

Soglasje Komunalnemu podjetju Ptuj, d. d., k spremembi cene proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja v Mestni občini Ptuj

Predpisi, na katere predpis vpliva