Domov Občina Akti občine Predpisi občine

Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Mestni občini Ptuj (3/2002)

Predpisi, na katere predpis vpliva