Domov Občina Akti občine Predpisi občine

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Mestni občini Ptuj (10/2003)

Predpisi, na katere predpis vpliva